GMP Plus - System Bezpieczeństwa Pasz propozycją dotyczącą skupu zbóż i rzepaku ze zbiorów Audit wg standardu gmp plus certyfikacja gmp+, certyfikat, łańcuch HACCP, GMP, OVOCOM
haccp-polska.pl
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

GMP Plus

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS /BRC

GMP+ w sektorze paszowym

Certyfikacja GMP Plus

Liczne przypadki zanieczyszczeń oraz bakterii znajdujących się w paszach, które doprowadziły miedzy innymi do poważnego kryzysu na rynku Wielkiej Brytanii w latach 80-tych i 90-tych, zmusiły organizacje polityczne i handlowe do poważnych zmian w sektorze paszowym.

Pasze będące składnikami żywności dla zwierząt hodowlanych mają ogromny wpływ na smak oraz jakość mięsa, a przede wszystkim na bezpieczeństwo konsumenta.

System kontroli łańcucha pasz - GMP+ ma zapewnić bezpieczeństwo pasz podczas całego procesu ich produkcji. Swym zasięgiem obejmuje wiele państw na całym świecie. Liczba wydanych certyfikatów na koniec 2012 r. przekroczyła 12 tysięcy w głównie w Europie oraz na świecie.

System GMP+ jest dynamicznie rozwijany od roku 1992. W latach 1992-2009 był zarządzany przez Komisję ds. Pasz Zwierzęcych w Hadze. Od 2010 r. istnieje jako GMP+ International. Obecnie system GMP+ jest wymogiem, który należy spełnić w przypadku uczestnictwa w branży paszowej.

Obejmuje on zarówno producentów rolnych, hodowców zwierząt, producentów pasz oraz jej składników, firmy, które zajmują się transportem oraz magazynowaniem owych produktów, badania laboratoryjne, jak również działające w branży przedsiębiorstwa handlowe i hodowlane.

Każda firma chcąca uczestniczyć w projekcie musi spełnić określone i rygorystyczne normy, których trzeba przestrzegać przez cały czas. Przestrzeganie wszystkich warunków kontrolowane jest przez niezależnych audytorów, posiadających uprawnienia nadane im przez PDV Productschap Diervoeder. Od początku roku 2013 GMP+ określiło szczegółowe wytyczne, które mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pasz i materiałów paszowych. Wszystkie organy uczestniczące w tym procesie powinny kłaść nacisk na zapewnienie zdrowia hodowlanych zwierząt, bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów oraz dbania o czystość środowiska naturalnego. Przedstawiony system GMP+ to grupa szczegółowych standardów, które łączą w sobie wymagania GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) oraz sytemu HACCP.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii, firma otrzymuje certyfikat GMP+ na okres 36 miesięcy.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące systemu GMP+ prosimy o przesłanie formularza formularz kontaktowy.

WIęcej informacji o standardzie GMP+ znajdziecie Państwo na stronie internetowej link.

System Jakości GMP Plus

Standardy te zostały dostosowane do systemu ISO 9001:2008. To właśnie połączenie dwóch schematów zapewnienia jakości: GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), doprowadziło powstania obecnej formy standardu GMP+.

Jeśli zdecydujecię się Państwo na wdrożenie tego systemu, to wtedy isntnieje ogromna szansa na nawiązanie współpracy z firmami działającymi na rynkach krajów zachodnioeuropejskich. Państwa firma będzie posiadała numer GMP+ i będzie widoczna w bazie danych najbardziej konkurencyjnych firm na rynku europejskim.

System GMP+ zapewnia także zdrowotne bezpieczeństwo zwierząt hodowlanych oraz konsumentów produktów zwierzęcych, jak i dba o ochronę i czystość środowiska naturalnego. Spełnienie wszystkich wymogów oraz dostarczenie potrzebnych dokumentów zajmuje trochę czasu.

Dlatego dobrze jest zatrudnić na ten okres odpowiednio przeszkolonego do tego konsultanta.

Dokumenty podzielone zostały na cztery alfabetyczne grypy:

  • Grupa A Tutaj zawierają się wymogi dotyczące udziału w całym programie.
  • Grupa B Ta grupa dokumentów obejmuje międzynarodowe standardy oraz dodatkowe przepisy naszego kraju, które muszą zostać spełnione przez firmy uczestniczące w procesie produkcji oraz dystrybucji pasz, obejmuje to uprawę oraz produkcję przemysłową, obróbkę i przetwarzanie, skup, handel, magazynowanie oraz transport.
  • Grupa C Zasady certyfikacji oraz określenie sposobów nadzoru przez te instytucje nadające certyfikaty oraz metody nadzoru podczas procesu certyfikacyjnego przez GMP+.
  • Grupa D Tutaj zawierają się informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań oraz dodatkowe informacje.

Oprócz tego w procesie otrzymywania certyfikatu wytyczone zostały wymagane standardy GMP B1-B10, które wraz ze wszystkimi dokumentami umożliwiają pomyślne zakończenie całego procesu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem lub certyfikacją GMP+ więcej

W sezonie 2011 Dział Skupu Zbóż będzie skupował: rzepak ozimy i jary pszenicę konsumpcyjną i paszową żyto konsumpcyjne i paszowe jęczmień konsumpcyjny i paszowy pszenżyto kukurydza. i inne. Zainteresowani jesteśmy zakupem zbóż i rzepaku do naszych magazynów jak i bezpośrednim odbiorem płodów rolnych z Państwa gospodarstwa.

 

link do strony GMP +